Nota prawna

Zgodnie z postanowieniami artykułów 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, znanej jako LCEN, informujemy użytkowników i odwiedzających witrynę: https;/laboutiquedemonbebe .com następująca informacja:

1. Informacje prawne:

Status właściciela: Mikroprzedsiębiorstwo

Właścicielem jest: Slimi boussad / https;/laboutiquedemobebe.comAdres pocztowy właściciela: 5 Rue Stalingrad pierre béite Lyon

Twórcą strony jest: Slilmi boussad: https;/laboutiquedemonbebe.com

Kierownikiem publikacji jest: Slimi boussad

Skontaktuj się z menadżerem publikacji: Slimi Boussad
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna.

Webmasterem jest: Slimi Boussad / sklep mojego dziecka

Skontaktuj się z webmasterem: Slimi Boussad / sklep mojego dziecka
Gospodarzem witryny jest: Shopify Inc., 126 York St., Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Kanada.2.Prezentacja i zasada:

Oznacza się poniżej: Użytkownik, każdy użytkownik Internetu łączący się i korzystający z ww. serwisu: https;/laboutiquedemonbebe.com .

Witryna https;/laboutiquedemonbebe.com gromadzi zestaw usług w niezmienionej postaci udostępnianych użytkownikom. Określa się tutaj, że muszą oni zachować się uprzejmie i wykazywać się dobrą wiarą zarówno wobec innych użytkowników, jak i webmastera witryny https;/laboutiquedemonbebe.com 

Strona https;/laboutiquedemonbebe.com jest regularnie aktualizowany przez Slimi Boussad.

Slimi Boussad/ https;/laboutiquedemonbebe.com stara się udostępniać na stronie https;/laboutiquedemonbebe.com możliwie najbardziej precyzyjnych informacji (z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych od czasu umieszczenia ich w Internecie), ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji opublikowanych na swojej stronie, czy to z powodu własnego działania, czy też zewnętrznych partnerów, którzy dostarczają te informacje.

W związku z tym użytkownik potwierdza, że ​​korzysta z podanych informacji (wyłącznie w celach informacyjnych, nie wyczerpujących i mogących ulec zmianie) na swoją wyłączną odpowiedzialność.3. Dostępność:

Strona https;/laboutiquedemonbebe.com jest zasadniczo dostępny dla użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw, planowanych lub nie, w celach konserwacyjnych lub w przypadku działania siły wyższej.

Jeśli dostęp do usługi jest niemożliwy, https;/laboutiquedemonbebe.com zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić dostęp do usługi, a następnie będzie starał się z wyprzedzeniem przekazać użytkownikom daty i godziny interwencji.

Podleganie jedynie obowiązkowi posiadania środków, https;/laboutiquedemonbebe.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich charakteru, powstałe na skutek niedostępności usługi.4. Własność intelektualna:

Slimi Boussad / butik mojego dziecka ( https;/laboutiquedemonbebe.com ) jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej lub posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, zarówno struktury, jak i tekstów, obrazów, grafik, logo , ikony, dźwięki, oprogramowanie…

Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja strony https;/laboutiquedemonbebe.com , reprezentowanie, modyfikacja, publikacja, całkowita lub częściowa adaptacja któregokolwiek z tych elementów, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Slimi boussad / la Boutique de mon Bébé ( https;/laboutiquedemonbebe.com ) , właściciela w witrynie emailaboutiquedumonbebe@gmail.com, w przeciwnym razie zostanie to uznane za naruszenie i podlegające karze zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.5. Linki hipertekstowe i pliki cookies:

Strona https;/laboutiquedemonbebe.com zawiera pewną liczbę hiperłączy do innych stron (partnerów, informacji itp.) utworzonych za zgodą Slimi boussad / https;/laboutiquedemonbebe.com . Jednakże Slimi Boussad / butik mojego dziecka ( https;/laboutiquedemonbebe.com) nie jest w stanie zweryfikować całej zawartości odwiedzanych stron i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe ryzyko związane z nielegalnymi treściami.

Użytkownik zostaje poinformowany, że podczas jego wizyt na stronie https://laboutiquedemonbebe.com , za pośrednictwem oprogramowania przeglądarki, na jego komputerze może zostać automatycznie zainstalowany jeden lub więcej plików cookie. Plik cookie to blok danych, który nie identyfikuje użytkownika, ale zapisuje informacje związane z jego poruszaniem się po serwisie.

Konfiguracja oprogramowania przeglądarki umożliwia informowanie o obecności plików cookies i ewentualną ich blokadę w sposób opisany pod adresem: www.cnil.fr. Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę swojego komputera tak, aby odmawiała instalacji plików cookie, wiedząc, że odmowa instalacji pliku cookie może skutkować niemożnością dostępu do niektórych usług. Aby zablokować pliki cookies, wpisz w swojej wyszukiwarce: blokowanie plików cookies w przeglądarce IE lub Firefox i postępuj zgodnie z instrukcjami w zależności od posiadanej wersji.6.Ochrona mienia i osób – zarządzanie danymi osobowymi:

We Francji dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywą Europejską z dnia 24 października 2004 r. , 1995.

Na stronie https://laboutiquedemonbebe.com Slimi Boussad / la Boutique de mon Bébé gromadzi wyłącznie dane osobowe (zgodnie z art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.) dotyczące użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych oferowanych usług przez witrynę https;/laboutiquedemonbebe.com . Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, zwłaszcza gdy samodzielnie je wprowadza. Użytkownik strony https;/laboutiquedemonbebe.com zostaje wówczas poinformowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania, usuwania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać żądanie na adres https://laboutiquedemonbebe.com pocztą elektroniczną: laboutiquedumonbebe@gmail.com lub w formie pisemnej należycie podpisanej, z załączoną kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, podając adres do do którego należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika serwisu https://laboutiquedemonbebe.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przydzielane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie hipoteza odkupu witryny https;/laboutiquedemonbebe.com i jej praw upoważnia https;/laboutiquedemonbebe.com do przekazania wspomnianych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby obciążony takim samym obowiązkiem przechowywania i modyfikowania danych odnoszące się do użytkownika serwisu https;/laboutiquedemonbebe.com .

Witryna https;/laboutiquedemonbebe.com jest zgodna z RODO, zobacz naszą politykę RODO.

Bazy danych chronione są przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.