Warunki usługi

Nasza polityka ochrony Twoich danych osobowych pozwala nam na zbudowanie relacji zaufania pomiędzy Tobą a naszymi usługami, aby w całkowicie przejrzysty sposób zapewnić Ci pozytywne doświadczenia.

Dzięki tej polityce będziemy mogli uwzględnić Twoje wymagania i spełnić Twoje oczekiwania.

Szanując Twoje zaufanie, Slimi Boussad / https;/laboutiquedemonbebe.com gwarantujemy przede wszystkim poszanowanie Twoich danych osobowych, a także poufność naszych klientów (dalej „Twoje dane”).

Aby zapewnić Państwu doskonałą przejrzystość i zagwarantować Państwu bezpieczne korzystanie z naszej strony internetowej https;/laboutiquedemonbebe.com we wszystkich jej dostępnych wersjach i powiązanych aplikacjach (zwanej dalej „Witryną Slimi boussad / https;/laboutiquedemonbebe.com”), zapewniamy dostępny sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane, aby świadczone przez nas usługi były zawsze zgodne z poszanowaniem Twoich praw. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo, a także poufność i niezmienianie Twojej prywatności i danych na wszystkich naszych platformach.

Nasza polityka i gwarantujemy, że zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu ochrony wszystkich Twoich danych przed ich ujawnieniem, utratą lub zmianą. Dlatego udostępniamy Ci wszystkie elementy, które pozwolą Ci łatwo zrozumieć sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane. Dane te będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do określonego zarządzania i przetwarzania. Oczywiście w każdej chwili możesz mieć dostęp do swoich danych i je modyfikować, gdyż będą one dostępne w Twoich osobistych przestrzeniach na stronie https://laboutiquedemonbebe.com

W tym celu staramy się podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Tym samym niżej podpisany Slimi boussad zobowiązuje się poprzez niniejszą politykę ochrony Twoich danych osobowych do przestrzegania podstawowych zasad ogólnego rozporządzenia europejskiego oraz prawa francuskiego dotyczącego ochrony danych osobowych, przekazując Ci informacje o istnieniu i warunkach przetwarzania danych tu zastosowane (ust. 3), prawa, jakie przysługują Ci w związku z Twoimi danymi, a także sami z tych praw skorzystamy (ust. 6 i 10). Udostępniane są także wszelkie informacje dotyczące ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego lub odbiorców, okresu przechowywania zbieranych danych (ust. 5) oraz środków bezpieczeństwa (ust. 9).KIM JESTEŚ ?

Kiedy w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych wspominamy o „Tobie”, dzieje się tak po prostu dlatego, że jest to bezpośrednio powiązane z Tobą i dotyczy Ciebie jako klienta Slimi boussad, jeśli złożyłeś zamówienie na stronie https://laboutiquedemonbebe.com klientem Slimi Boussad, jeśli utworzyłeś konto klienta, ale nie zamówiłeś produktów ani usług, lub jako odwiedzający przeglądałeś witrynę https://laboutiquedemonbebe.com bez utworzenia konta klienta lub złożenia zamówienia.KIM JESTEŚMY ?

Slimi boussad / la Boutique de mon Bebe jest spółką prowadzącą działalność na własny rachunek, zarejestrowaną pod numerem 84984032700027, reprezentowaną przez Slimi Boussad, jako dyrektora generalnego, której siedziba główna znajduje się pod adresem 5 rue Stalingrad 69310 pierre béinte Lyon

Slimi Boussad publikuje Stronę https://laboutiquedemonbebe.com i jako taki realizuje różne przetwarzanie Twoich Danych jako administrator danych.W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

3.1. Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być zbierane jeśli odwiedzasz stronę https://laboutiquedemonbebe.com z wykorzystaniem plików cookies, jeśli utworzysz konto klienta w serwisie https://laboutiquedemonbebe.com , jeśli złożysz zamówienie na jeden z naszych produktów lub usług lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszych biuletynów (SMS, e-mail).

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu usprawnienia Twojej nawigacji na stronie https://laboutiquedemonbebe.com , a także zapewnienia Ci bardziej spersonalizowanej obsługi. W ten sposób możemy najlepiej zrealizować Twoje zamówienia, zapewnić płatność w kilku ratach, uniknąć oszustw, dokonać niezbędnych zwrotów kosztów i zarządzać opiniami klientów.3.2. Twoja nawigacja w Witrynie https://laboutiquedemonbebe.com

W celu umożliwienia Ci przeglądania serwisu https://laboutiquedemonbebe.com przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę.3.3. Przetwarzanie Twoich zamówień

Aby móc zająć się i realizować Twoje zamówienia, wykorzystujemy Twoje dane.

Wykorzystujemy je do zarządzania mediacją, relacjami z klientami (i to za pośrednictwem sieci społecznościowych), naszymi usługami posprzedażowymi i sprzedażą na odległość, naszymi działaniami związanymi z zarządzaniem marketingiem i perspektywami handlowymi. dla witryny TWOJA WITRYNA, jak a także do zarządzania, dostaw i transportu zamówień.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie umowy pomiędzy obiema stronami (Ty i my).

Obowiązek prawny Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com stanowi podstawę prawną przetwarzania w odniesieniu do zarządzania wycofaniami produktów. Twoja zgoda lub nasz uzasadniony interes stanowią, w zależności od przypadku, podstawę prawną przetwarzania w celach marketingowych i poszukiwaniach handlowych. Twoja zgoda dotyczy realizacji płatności typu „flash”.

3.4. Płatność w ratach

W przypadku zamówień objętych płatnością w kilku ratach i dla niektórych klientów Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia Ci zaoferowania tego rodzaju płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest stosowanie umowy zawartej pomiędzy obiema stronami. Podstawą przetwarzania Twoich danych bankowych pozostaje jednak Twoja zgoda.3.4.1 Klarna

Aby zaoferować Ci możliwości płatności Klarna, możemy przekazać Klarnie Twoje dane osobowe, w tym dane kontaktowe i szczegóły zamówienia, aby Klarna mogła ocenić, czy spełniasz warunki wymagane do skorzystania z nich i dostosować je do Twoich potrzeb. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.3.5. Opinia klientów

Aby móc dzielić się Twoimi opiniami z naszymi klientami i odwiedzającymi oraz umożliwić Ci pozostawienie swojej opinii na stronie https://laboutiquedemonbebe.com wykorzystujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę lub prawnie uzasadniony interes.3.6. Zbieranie płatności i walka z oszustwami

W celu odzyskiwania płatności i zwalczania oszustw wykorzystujemy Twoje dane.

Dzięki temu możemy zagwarantować także bezpieczeństwo płatności.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest stosowanie niniejszej umowy pomiędzy obiema stronami, a także uzasadniony interes Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com , jako administratora danych.3.7. Zarządzanie działalnością agencji reklamowej Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com

Działalność reklamowa Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com jest zarządzana poprzez wykorzystanie Twoich danych.

Umożliwi to zwiększenie danych o naszych klientach i potencjalnych klientach, zarządzanie konserwacją i działaniami technicznymi potencjalnych klientów, statystykami handlowymi i badaniami kampanii reklamowych, aktualizację akt dotyczących potencjalnych klientów organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie sprzeciwami wobec pozyskiwania klientów przez telefon, nagabywania, realizacji naszych konkursów i loterii lub wszelkich innych działań w celach promocyjnych, z wyjątkiem gier hazardowych online.

Podstawą prawną ww. wzmianek jest zgoda użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com


GDZIE PRZECHODZĄ TWOJE DANE?

Twoje dane są przesyłane do kilku wewnętrznych serwisów https://laboutiquedemonbebe.com

Nie są one przesyłane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji określonych poniżej:

Aby móc realizować Twoje zamówienia, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane kilku usługodawcom, których specjalizacją są transakcje bankowe, relacje z klientami, obsługa posprzedażowa, dostawa, rozwój IT, zarządzanie witryną, a nawet udzielanie gwarancji lub ubezpieczeń.

W celu realizacji płatności w x ratach Twoje dane mogą zostać udostępnione dostawcom usług, takim jak centra płatnicze i transakcyjne (banki itp.), a nawet call center w celu zarządzania procesami biznesowymi lub doświadczeniem klienta. recenzje, menedżerowi odpowiedzialnemu za zbieranie i przetwarzanie recenzji klientów.

Agencja reklamowa https://laboutiquedemonbebe.com jest zarządzana przy użyciu Twoich danych dla klientów agencji i reklamodawców.PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane zbierane przez https://laboutiquedemonbebe.com są przechowywane wyłącznie przez czas i pomoc niezbędną do realizacji i zakończenia operacji, o których mowa w paragrafie 3 naszej polityki danych osobowych.

Niektóre dane zebrane przez https://laboutiquedemonbebe.com przechowujemy przez pewien czas

W aktualnych archiwach dla potencjalnych klientów, przez 3 lata od ostatniego kontaktu klienta (w związku z tym można je konsultować za pośrednictwem usług Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com ). Nie prowadzimy archiwizacji pośredniej tych danych (w przypadku danych stanowiących interes administracyjny dla niektórych usług, np. na potrzeby postępowań sądowych, okresy przechowywania określają obowiązujące zasady przedawnienia).

W przypadku naszych zamówień Państwa dane będą archiwizowane w archiwach bieżących przez 5 lat od zakończenia korzystania ze zleceń Klienta, zaś w archiwach pośrednich przez 5 lat od zakończenia konserwacji w archiwach bieżących. To samo dotyczy klientów.

Dane bankowe archiwizowane są w archiwum bieżącym przez cały okres ważności karty bankowej (plus jeden dzień). Dla danych bankowych nie jest prowadzona archiwizacja pośrednia.

Pliki cookie oraz ich wykorzystanie i czas są szczegółowo opisane w paragrafie 7 naszej polityki.REALIZACJA TWOICH PRAW

6.1. Masz prawo żądać dostępu do swoich Danych, ich modyfikacji i sprostowania.6.2. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych.

Ważne wyjaśnienie: w tym celu musisz zakwestionować prawidłowość swoich danych osobowych na czas niezbędny do sprawdzenia ich zgodności. Lub jeśli uznasz, że wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania, a nie usunięcia. Nie mamy już potrzeby wykorzystywania Twoich danych do celów, o których mowa w ust. 3, ale Twoje dane są nadal przydatne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich praw, w przypadku, gdy w tym czasie zdecydujesz się skorzystać z prawa sprzeciwu wymagane do weryfikacji w celu ustalenia, czy uzasadnione powody, do których dążymy, są nadrzędne wobec Twoich.6.3. Masz prawo żądać usunięcia swoich Danych.

Jeżeli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com nadal będzie miała możliwość przechowywania ich w pośrednim formacie archiwalnym przez czas niezbędny do wypełnienia swoich obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych.6.4. Masz prawo zażądać skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania wykorzystywanego do celów komercyjnych.

W przypadku poszukiwania drogą e-mailową mają Państwo prawo zażądać modyfikacji lub wypisania się z newsletterów poprzez kliknięcie hiperłącza „anuluj subskrypcję” dostępnego we wszystkich newsletterach lub przechodząc bezpośrednio do strony kontaktowej newslettera.strona internetowa https: //laboutiquedemonbebe.com

W przypadku poszukiwania przez SMS istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji poprzez wysłanie SMS-a o treści „STOP SMS” na numer 36007 lub przeglądanie strony kontaktowej serwisu https://laboutiquedemonbebe.com6.5. Masz prawo do przekazania pośmiertnych prerogatyw dotyczących przechowywania, usuwania i udostępniania Twoich danych osobowych.

W przypadku braku tego rodzaju uprawnień, Twoi następcy i spadkobiercy mają możliwość komunikowania się ze Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com , aby mieć dostęp do wykorzystania tych danych i umożliwić „organizację i rozliczanie dziedziczenia po zmarłym” i/lub zamknięcia konta w serwisie i/lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Możesz także zażądać, aby Twoje dane nie były przekazywane osobom trzecim w przypadku śmierci.6.6. Masz prawo dochodzić swojego prawa do przenoszenia.6.7. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie oparte na tej podstawie prawnej.

Ważne wyjaśnienie: Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, nie będzie to miało żadnego wpływu na legalność zastosowań dokonanych przed wycofaniem zgody.6.8. Masz prawo, kiedy tylko chcesz, złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (we Francji CNIL: www.cnil.fr).

W celu realizacji swoich praw prosimy o przesłanie swojej skargi (wraz z adresem e-mail, nazwiskiem, imieniem, kopią dokumentu tożsamości i adresem pocztowym) do przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych Slimi Boussad / https:/ /laboutiquedemonbebe.com e-mailem na adres contact@laboutiquedemonbebe.com i/lub pocztą na adres Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com

5 Rue Stalingrad 69310 błogosławiony kamień Lyon

W ciągu maksymalnie jednego (1) miesiąca od dnia otrzymania reklamacji prześlemy Państwu odpowiedź.CIASTECZKA

7.1. Co to jest plik cookie?

Gdy przeglądasz witrynę internetową, taką jak witryna Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com , może ona następnie, w zależności od Twojego wyboru, zostać wstawiona do Twojego odbiornika (komputera, telefonu lub tabletu) za pośrednictwem Twojej przeglądarki plik tekstowy.

Ten plik tekstowy nazywa się COOKIE. Ten plik cookie umożliwia następnie witrynie internetowej takiej jak https://laboutiquedemonbebe.com , w wyznaczonym okresie ważności lub rejestracji pliku cookie, identyfikację odbiornika używanego podczas kolejnej wizyty.

Tylko wydawca pliku cookie może przeczytać lub zmodyfikować informacje zawarte w tym pliku cookie.7.2. Do czego służą pliki cookie na stronie https://laboutiquedemonbebe.com ?

Możemy klasyfikować różne typy plików cookie według kategorii. Niektóre z nich są wydawane bezpośrednio przez Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com i jej dostawców usług, ale niektóre czasami pochodzą od firm zewnętrznych.7.2.1. Pliki cookie wydawane przez https://laboutiquedemonbebe.com i jego dostawców usług

Istnieje kilka kategorii plików cookie, które mogą zostać znalezione w Twoim nadajniku podczas przeglądania naszej witryny:7.2.1.1. „Niezbędne” pliki cookie

Do korzystania z naszej witryny niezbędne są „niezbędne” pliki cookies, wykorzystywane m.in. w celu złożenia zamówienia.

Jeżeli ich nie było, mogą wystąpić problemy z poruszaniem się po witrynie i niemożnością złożenia zamówienia.

„Niezbędne” pliki cookie umożliwiają także https://laboutiquedemonbebe.com śledzenie jego aktywności.

Można je umieścić w nadajniku za pośrednictwem witryny https://laboutiquedemonbebe.com lub jej usługodawców.7.2.1.2. „Analityczne i personalizacyjne” pliki cookies

Pliki cookies „analityczne i personalizujące” nie są obowiązkowe, pozwolą nam ułatwić Ci wyszukiwanie, zoptymalizować Twoje doświadczenia z nami, dzięki nim będziemy mogli lepiej trafić w Twoje oczekiwania, a także dostosować nasze oferty i zmaksymalizować organizację naszej witryny .7.2.1.3. „reklamowe” pliki cookies

Reklamowe pliki cookies wyświetlane są w obszarach zastrzeżonych dla reklam w naszym serwisie. Zależy nam na tym, aby czas przeglądania był lepszy i zoptymalizowany dzięki prezentacji odpowiednich dla Ciebie ofert i reklam.

W tym celu „reklamowe” pliki cookies są w czasie rzeczywistym dostosowywane do Twoich oczekiwań i oferują treści reklamowe dostosowane do Twoich aktualnych pragnień i zainteresowań, na podstawie Twojej ostatniej historii przeglądania w innych witrynach.

Pomaga to uniknąć prezentowania Ci treści reklamowych, które Cię nie interesują. Jednocześnie Slimi Boussad / https://laboutiquedemonbebe.com woli, aby jego oferty i reklamy były proponowane użytkownikom, którzy będą nimi zainteresowani.

Oferowane treści reklamowe mogą zawierać pliki cookie wydane przez https://laboutiquedemonbebe.com lub przez jego usługodawców, bądź przez osoby trzecie poprzez powiązanie pliku cookie z treścią reklamową reklamodawcy.7.2.2. Pliki cookie wydawane przez firmy zewnętrzne

Strony trzecie korzystające z plików cookies w naszej witrynie stosują w tym celu własną politykę prywatności. Te pliki cookie nie są niezbędne do korzystania z naszej witryny.7.2.3. Pliki cookie generowane przez aplikacje innych firm zintegrowane z naszą witryną

Kiedy przeglądasz naszą witrynę, możemy włączyć aplikacje komputerowe stron trzecich, aby zaoferować Ci możliwość dzielenia się treściami i/lub Twoją opinią z naszej witryny z innymi osobami, na przykład po kliknięciu przycisku „udostępnij” lub „ lubię”, które pochodzą z sieci społecznościowych.

Te sieci społecznościowe mogą następnie zidentyfikować Cię za pomocą tych przycisków, nawet jeśli nie korzystałeś z nich podczas przeglądania witryny. Jest to możliwe, jeśli podczas ostatniej nawigacji na stronie byłeś jednocześnie połączony lub aktywny na swoim nadajniku z siecią społecznościową. Nie mamy kontroli nad tym, z czego korzystają, ani nad danymi, które posiadają.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania Twoich danych i treści reklamowych, możesz odwiedzić swoje sieci społecznościowe i zapoznać się z ich polityką ochrony danych osobowych. Dzięki tym politykom powinieneś mieć możliwość zarządzania swoimi ustawieniami zgodnie ze swoimi preferencjami na kontach użytkowników każdego z portali społecznościowych, w których jesteś zarejestrowany.Polityka prywatności ww. portali społecznościowych, kliknij na wybrany przez siebie portal społecznościowy:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/fr/tos

Google+: https://policies.google.com/terms?hl=frJeśli chodzi o naszą sieć reklamową, przypominamy, jak już wspomnieliśmy, że wszystkie nasze przestrzenie reklamowe mogą zawierać pliki cookie stron trzecich (reklamodawcy stojącego za prezentowaną reklamą, zewnętrznych dostawców usług reklamodawcy itp.).

Mogą zatem za pomocą tych plików cookie i w wyznaczonym okresie ich ważności oferować reklamy w miejscach udostępnionych reklamom osób trzecich, identyfikować liczbę treści, które oferują w naszych przestrzeniach, znać odbiorców tych reklam i liczbę kliknięć ; dzięki temu będą mogli dochodzić należnych im kwot i prowadzić swoje statystyki. Mogą również wiedzieć, że Twoim nadawcą jest ten, który odwiedził już inną witrynę zawierającą jedną z ich reklam, dlatego kierują reklamy do Ciebie i w razie potrzeby personalizują swoje treści.7.3. Opcje oferowane przez oprogramowanie do przeglądania (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome itp.).

Twoje oprogramowanie nawigacyjne zawiera wiele dostępnych opcji, które możesz dostosować do swoich preferencji. W ten sposób możesz zaakceptować lub nie zaakceptować plików cookie w swoim nadajniku.

Jeśli jednak zdecydujesz się zaakceptować zapisywanie tych plików cookie u swojego wydawcy, wówczas podczas Twoich wizyt w witrynach lub treści zawierających pliki cookie będą one automatycznie rejestrowane u Twojego wydawcy.

W zależności od Twoich preferencji możesz włączyć przypomnienie z pytaniem, czy akceptujesz lub odrzucasz pliki cookie przed ich potencjalnym zapisaniem, lub też odmawiasz zapisywania plików cookie za każdym razem u Twojego wydawcy.

Należy jednak podkreślić, że wybory dokonane w ramach tego ustawienia mogą ewentualnie zmodyfikować lub zmienić sposób przeglądania Internetu lub niektórych witryn lub usług, które wymagają korzystania z tych plików cookie (takich jak złożenie zamówienia w naszej witrynie na przykład ).

W przypadku, gdy wolisz odrzucić te pliki cookie u swojego wydawcy lub usunąć te już zapisane, uchylamy się od wszelkiej odpowiedzialności za skutki zmian w funkcjonowaniu naszych usług, które wynikałyby z braku możliwości rejestrowania lub dostępu przez nasze usługi do plików cookies służących do ich działania.7.3.1. Jak wybrać opcje w zależności od przeglądarki?

W zależności od przeglądarki masz różne opcje i możliwości wyboru. Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z menu pomocy.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.htmlTRANSFER POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

W większości przypadków Twoje dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

Jeżeli jednak nasi usługodawcy mają siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej, udostępniamy część Twoich danych w krajach trzecich, np. w krajach trzecich, w których Komisja Europejska nie przeprowadziła oceny poziomu zgodności.

W takim przypadku dokładamy wszelkich starań, aby udostępnienie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aby zapewniona była ochrona Twojej prywatności i praw podstawowych (np. poprzez wykorzystanie klauzul umownych Komisji Europejskiej).

Pełnomocnik ds. ochrony danych może na żądanie udzielić Państwu dalszych informacji dotyczących przekazywania danych.ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dzięki zastosowanym środkom technicznym i organizacyjnym możemy zagwarantować poziom bezpieczeństwa zgodny z ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych w zakresie punktów, o których mowa w pkt. 2. Bierzemy przy tym pod uwagę pochodzenie , zakres, kontekst, koszty i stan wiedzy, cele przetwarzania, ale także zidentyfikowane ryzyka.

Ponadto przestrzegamy branżowego standardu bezpieczeństwa kart płatniczych PCI DSS, co świadczy o naszym zaangażowaniu w bezpieczeństwo.PROFILOWANIE I AUTOMATYZACJA DECYZJI

W związku z stosowanym przez nas zautomatyzowanym przetwarzaniem (np. profilowaniem) podlegają Ci skutki prawne, które Cię dotyczą.

Wszystko to jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, która łączy Cię z nami.

W ten sposób możemy zaoferować i realizować automatyzację identyfikacji klientów oraz „płatność w 4x”. Podstawy tego działania opierają się na analizie różnych zmiennych dotyczących rodzaju produktów, zamawianych usług czy profilu klienta.

Jeżeli na podstawie tych statystyk ryzyko zostanie ocenione jako zbyt duże (oszustwo/niezapłata), wówczas ta metoda płatności nie będzie oferowana.

Jeśli jednak chcesz, możesz uzyskać interwencję człowieka, chociaż decyzje są zautomatyzowane, więc możesz wyrazić swoją opinię i/lub sprzeciwić się automatycznej decyzji.AKTUALIZACJA I PRZEGLĄD POLITYKI

Nasza polityka dotycząca danych osobowych będzie aktualizowana w miarę potrzeb, aby zawsze była zgodna z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony Twoich danych (co najmniej raz na trzy (3) lata).Wszelkie prawa zastrzeżone – 1 lipca 2022 r